Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής:

Επωνυμία Θυγατρικής: Beta Contract Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Αποθήκευσης και Διανομής Εμπορευμάτων

Έδρα: Δήμος Mεταμόρφωσης Αττικής
Ποσοστό Συμμετοχής: 99%
1ος έτος / Σχέσης ενοποίησης: 2004/Άμεση
Μέθοδο Ενσωμάτωσης: ΟΛΙΚΗ

Επωνυμία Θυγατρικής: Organizer Stores Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Εξοπλισμού & Διακόσμησης Επαγγελματικών Χώρων

Έδρα: Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής
Ποσοστό Συμμετοχής: 100%
1ος έτος / Σχέσης ενοποίησης: 2005/Άμεση
Μέθοδο Ενσωμάτωσης: ΟΛΙΚΗ

Επωνυμία Θυγατρικής: Voyatzoglou Systems RomaniaSRL

Έδρα: Βουκουρέστι Ρουμανίας
Ποσοστό Συμμετοχής: 100%
1ος έτος / Σχέσης ενοποίησης: 1999/Άμεση
Μέθοδο Ενσωμάτωσης: ΟΛΙΚΗ

Επωνυμία Θυγατρικής: Beta Wood Aνώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία

Έδρα: Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής
Ποσοστό Συμμετοχής: 80%
1ος έτος / Σχέσης ενοποίησης: 2016/Άμεση
Μέθοδο Ενσωμάτωσης: ΟΛΙΚΗ

Τον Φεβρουάριο του 2004, η εταιρεία Βογιατζόγλου Systems A.E. συνέστησε θυγατρική εταιρία με την επωνυμία LogiSystems Ανώνυμη Εταιρεία Αποθήκευσης και Διανομής Εμπορευμάτων με κεφάλαιο 90.000 ευρώ στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 99%. Η έδρα της θυγατρικής είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. Σκοπός της ήταν η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής και τυποποίησης εμπορευμάτων.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 90 χιλ. ευρώ και διαιρείται σε 30.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία. Η τρέχουσα εταιρική σύνθεση της Εταιρίας έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ: ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.
ΑΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ: 29.700
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ: 99%

ΜΕΤΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ: 300
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ: 1%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 30.000

Η εταιρία άρχισε την δραστηριότητά της τον Μάρτιο του 2004. Η εταιρία προέβη στην σύσταση της θυγατρικής για την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε υπηρεσίες, αποθήκευσης, διανομών, συσκευασιών κλπ για την αύξηση των αποτελεσμάτων της αλλά και για την ορθολογικότερη επιχειρηματική εκμετάλλευση τμήματος του ιδιόκτητου σύγχρονου κέντρου διανομών στα Οινόφυτα Βοιωτίας.
Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις 22 Ιουνίου 2009 τροποποιήθηκε ο σκοπός της και η ονομασία της από «LogiSystems Ανώνυμη Εταιρεία Αποθήκευσης και Διανομής Εμπορευμάτων» σε «LogiSystems Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Αποθήκευσης και Διανομής Εμπορευμάτων». Η τροποποίηση αυτή του Καταστατικού συζητήθηκε και  ψηφίστηκε  από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2009.
Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι η διεύρυνση των σκοπών της καθώς προτίθεται να  δραστηριοποιείται εκτός από την παροχή υπηρεσιών, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής και τυποποίησης εμπορευμάτων και με την μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή  και εκτέλεση   στην Ελλάδα και στο εξωτερικό  πάσης  φύσεως και μορφής τεχνικών έργων προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένο έργο όσον αφορά την διαμόρφωση χώρων καταστημάτων ή την ανακαίνιση τους.
Η εταιρεία Beta Contract A.E. κατάφερε και εδραιώθηκε με την νέα της δραστηριότητα ως τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο των φαρμακείων στην συνείδηση των επαγγελματιών του χώρου και εμφάνισε άνοδο στον κύκλο πωλήσεων της κατά την χρήση του 2011 ύψους 73,15%, αντίστοιχα τα κέρδη έφτασαν τις 66 χιλ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 53,12% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση του 2010. Κατά την διάρκεια του 2011 εκδόθηκαν νέες άδειες για φαρμακεία και η μητρική εταιρεία κατάφερε να εξασφαλίσει τον εξοπλισμό των φαρμακείων αυτών και η θυγατρική της ήταν υπεύθυνη για τις  κατασκευαστικές  εργασίες τους.

Τον Ιανουάριο του 2005 η εταιρία ίδρυσε την θυγατρική εταιρία, με την επωνυμία Organizer Stores Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Εξοπλισμού & Διακόσμησης Επαγγελματικών Χώρων. Η πρώτη εταιρική χρήση της Organizer Stores A.E. έληξε την 31/12/2006 και  συμμετείχε για πρώτη φορά στις ενοποιημένες καταστάσεις της 31.03.2005 της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. με την ολική μέθοδο.
Σήμερα το κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ με ποσοστό συμμετοχής της Βογιατζόγλου Systems Α.Ε.  100%.  Η έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. Σκοπός της είναι οι παντός είδους και τύπου εξοπλισμοί, επαγγελματικών και οικιακών χώρων, η εμπορία καταναλωτικών ειδών οργανώσεως και λειτουργίας επαγγελματικών χώρων, ειδών διακοσμήσεως, εμφανίσεως, προβολής, αυτοματισμού, χωροθετικής εκμετάλλευσης επαγγελματικών και οικιακών χώρων καθώς και η υποστήριξη σε πάγια και αναλώσιμα λειτουργίας επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
Η τρέχουσα εταιρική σύνθεση της Εταιρίας έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ: ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ: 1.250.000
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ: 100%

Οι πρωτόγνωρες για την Ελληνική αγορά αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στον χώρο των μικρών καταστημάτων που αποτελεί το target group των πελατών της θυγατρικής εταιρείας Organizer Stores A.E. υποχρέωσαν την εταιρεία, να μεταφέρει την εμπορική της δραστηριότητα στην Μεταμόρφωση Αττικής, εγκαταλείποντας το μισθωμένο ακίνητο στον Ρέντη με σκοπό την συμπίεση του κόστους λειτουργίας της και την στέγασή της σε μισθωμένο ακίνητο λιγότερων τετραγωνικών και χαμηλότερου κόστους. Πρόκειται για το  “one stop shop” επαγγελματικού εξοπλισμού και διακόσμησης με ποικιλία προϊόντων σε επαγγελματικά έπιπλα, ράφια, είδη προβολής και επικοινωνίας, βιτρίνες, τεχνητά φυτά, υλικά συσκευασίας, ράφια από γυαλί, ξύλο ή μέταλλο κ.λ.π., ενώ παράλληλα διαθέτει μεγάλη ποικιλία εποχιακών ειδών που εναλλάσσεται συνεχώς.
Παράλληλα ολοκληρώθηκε το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας (e – shop) από το οποίο η Διοίκηση της εταιρείας αναμένει πρόσθετες πωλήσεις.

Η εταιρία Voyatzoglou Systems Romania Srl με διακριτικό τίτλο ”EUROFIT” ιδρύθηκε το 1999 από την ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Σκοπός της είναι η δραστηριοποίησή της στο εμπόριο υλικών επιπλοποιίας και ιδιοκατασκευών (Do-it-yourself) και τον εξοπλισμό καταστημάτων και αποθηκών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 192 χιλ. ευρώ .Η τρέχουσα εταιρική σύνθεση της Εταιρίας έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ: ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥSYSTEMS Α.Ε.
ΑΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ: 1.000
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ: 100%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 1.000

Η έδρα και αποθήκες της εταιρείας βρίσκονται στην οδό Bulevardul BASARABIA Nr.256,Incinta FAUR,Sector 3.

Tον Ιούλιο 2016 η εταιρεία συνέστησε  την θυγατρική εταιρία με την επωνυμία «BETA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και τον διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ WOOD A.E.B.E» στην οποία συμμετέχει με 400 χιλ. ευρώ και ποσοστό 80% του εταιρικού κεφαλαίου της.

Σκοπός της συσταθείσας εταιρίας είναι η είναι η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, επισκευή και συντήρηση πάσης φύσεως επίπλων, ραφιών, εξαρτημάτων και άλλων εν γένει συναφών ειδών και προϊόντων για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Η σύσταση της εν λόγω εταιρείας εντάσσεται στα πλαίσια των στρατηγικών επιλογών ανάπτυξης και επενδύσεων της  Εταιρείας για την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της στα παραπάνω επιχειρηματικά αντικείμενα.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 500 χιλ. ευρώ. Η τρέχουσα εταιρική σύνθεση της Εταιρίας έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ: ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ: 400.000
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ: 80%

ΜΕΤΟΧΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ: 100.000
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ: 20%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 500.000
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ: 100%

Η νέα εταιρεία για την υλοποίηση του σκοπού της έχει μισθώσει βιομηχανικό κτίριο, το οποίο εξοπλίζει με  ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου βρίσκεται στην διαδικασία ανάπτυξης μιας  σύγχρονης παραγωγικής μονάδας.

TOP