Ημιαυτόματη λύση αποθήκευσης υψηλής πυκνότητας από τον όμιλο VOYATZOGLOU για τη ζυθοποιεία ΒΕΡΓΙΝΑ

Την αυτοματοποιημένη λύση διαχείρισης παλετών ISAT PALLET SHUTTLE επέλεξε η ΒΕΡΓΙΝΑ για τις αποθήκες παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής. Η αποθήκευση και ανάκτηση παλετών γίνεται με λειτουργία LIFO & FIFO, μπορούν επίσης να εκτελεστούν επιπρόσθετες λειτουργίες όπως αυτόματη αναδιάταξη και καταμέτρηση παλετών.

Τα pallet shuttles τοποθετούνται με περονοφόρα ανυψωτικά και η χρήση τους επιτρέπει την εκμετάλλευση του βάθους της αποθήκης, την οικονομία χρόνου κίνησης του περονοφόρου, και την εξάλειψη διαδρόμων της αποθήκης. Το έργο ολοκληρώθηκε πρόσφατα από το τμήμα Automation & Robotics του Ομίλου VOYATZOGLOU.

TOP