ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Προετοιμάστε την αποθήκη σας για το μέλλον, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και λύσεις αυτοματισμού, ώστε να ανταποκριθείτε στις τρέχουσες προκλήσεις του συμβατικού ή ηλεκτρονικού εμπορίου και της ολοκλήρωσης παραγγελιών.

Οι βέλτιστες λύσεις για την αποθήκη της επιχείρησής σας!

Έξυπνες λύσεις αποθηκών - κέντρων διανομής

Τεχνολογίες που αυξάνουν την αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα μειώνουν τα κόστη λειτουργίας

Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης (AS/RS) είναι ένα σύστημα του οποίου οι λειτουργίες έχουν βελτιστοποιηθεί λόγω της εγκατάστασης ρομπότ και αυτοματοποιημένων συστημάτων που εκτελούν λειτουργίες που σχετίζονται με την παραλαβή, την αποθήκευση, την ανύψωση και την αποστολή εμπορευμάτων.

Αυτά τα συστήματα διατεθούν πολλές μορφές και διαφορετικές λειτουργίες, καθώς μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικά επίπεδα αυτοματισμού σε μια αποθήκη.

Ο αυτοματισμός αποθήκης είναι η διαδικασία αυτοματοποίησης της διακίνησης αποθεμάτων εντός και εκτός αποθηκών προς πελάτες με ελάχιστη ανθρώπινη συμμετοχή.

Προσφέρουμε εξατομικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτοματοποίησης της αποθήκης σας.

Solution
 • All
 • Augmented operations
 • Conveyor systems
 • End-Of-Line
 • Goods-To-Person
 • Sorting Systems
Industry
 • All
 • Apparel & Beauty
 • Courier
 • Food Industry
 • Online Stores
 • Pharmaceutical industry
Packaging
 • All
 • Apparel
 • Bin
 • Car tire
 • Envelope
 • Hanger
 • Pallet
 • Plastic bag

Εξελιγμένα λογισμικά logistics

Ο ρόλος ενός λογισμικού logistics είναι εξαιρετικά σημαντικός κατά την έρευνα λύσεων για την αυτοματοποίηση μιας αποθήκης, καθώς αποτελεί ζωτικό στοιχείο σε όλη τη λειτουργία του αυτοματισμού.

Όλα τα ρομπότ λειτουργούν χάρη σε ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και εκτέλεσης, τα οποία συνδέουν τη χωρητικότητα του μηχανήματος με τις μοναδικές λειτουργίες των συστημάτων διαχείρισης αποθήκης (WMS).

Τα πλεονεκτήματα μιας αυτοματοποιημένης αποθήκης

 • Μεγιστοποίηση απόδοσης
 • Μειωμένα εργατικά κόστη
 • Υψηλότερη απόδοση με μικρότερους χρόνους παράδοσης
 • Βελτίωση παραγωγικότητας
 • Βελτιστοποίηση ωφέλιμου χώρου αποθήκης
 • Αύξηση χωρητικότητας αποθήκευσης με μικρότερο αποτύπωμα αποθήκης
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια στην απογραφή
 • Ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια στη διαχείριση των εμπορευμάτων
 • Ελαχιστοποίηση του ρίσκου πρόκλησης φθοράς εμπορευμάτων

Τα 3 επίπεδα αυτοματισμού αποθήκης

Χαμηλό επίπεδο αυτοματισμού:

Αυτό το επίπεδο αυτοματισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εργατικό δυναμικό, με τεχνολογίες υποβοηθούμενης συλλογής αρχικού στάδιου. Αυτά περιλαμβάνουν εργαλεία όπως φορητούς σαρωτές, Voice Picking, Pick-to-Light ή Order Pick-ere. Αυτές οι τεχνολογίες είναι κατάλληλες για εταιρίες που βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης.

Μεσαίο επίπεδο αυτοματισμού:

Περιλαμβάνει πιο αποτελεσματικούς τρόπους εργασίας, όπως μεταφορείς για την μεταφορά και εξοπλισμό αυτόματης διαλογής. Το μέσο επίπεδο αυτοματισμού απαιτεί ακόμη πολλούς από τους διαθέσιμους πόρους, καθώς δεν είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και η παρουσία ανθρώπινου εργατικού δυναμικού εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Ακόμα κι αν η αυτοματοποίηση επιλύει ορισμένες από τις εργασίες ενός κέντρου διανομής, η ολοκλήρωση των παραγγελιών εξακολουθεί να εξαρτάται αισθητά από το ανθρώπινο δυναμικό.

Υψηλό επίπεδο αυτοματισμού:

Η επιλογή εφαρμογής ενός υψηλού επιπέδου αυτοματοποίησης αποθήκης, ελαχιστοποιεί την ανάγκη συμμετοχής ανθρώπινου δυναμικού και βασίζεται σε ρομπότ ή συστήματα αποθήκευσης και αυτόματης ανάκτησης (stacker crane, shuttle, goods-to-person). Τα μακροπρόθεσμα οφέλη υπερτερούν των αρχικών προσδοκιών από την αυτοματοποίηση μιας αποθήκης. Οι εξαιρετικά αυτοματοποιημένες λύσεις είναι αφενός μόνιμες, αλλά αφετέρου είναι πολύ ευέλικτες και εύκολες να αναβαθμιστούν. Καθώς η απαίτηση παρουσίας ανθρώπινου δυναμικού είναι μικρή, οι εξαιρετικά απαιτητικές εργασίες και οι επίπονες λειτουργίες περιορίζονται στο ελάχιστο, επιτρέποντας στους λειτουργούς να παρέχουν υπηρεσίες με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Επιθυμείτε να εκσυγχρονιστεί η αποθήκη σας;

TOP