Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικά Στοιχεία

Κατηγορία: Κύριας Αγοράς
Κωδικός Μετοχής: ΒΟΣΥΣ
Υπερκλάδος – Κλάδος: Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες – Προμηθευτές Βιομηχανίας
Τύπος Μετοχής: Κοινή Ονομαστική

Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων: Περάκη Αφροδίτη

Δραστηριότητα:

1. Εμπορία και Διανομή Τεχνικών Προϊόντων
2. Ολοκληρωμένες Λύσεις Εξοπλισμού Καταστημάτων & Αποθηκών (Έργα)

Έτος Ίδρυσης: 1992
Εισαγωγή στο ΧΑΑ: 26/10/2000

Προσωπικό Εταιρείας / Ομίλου
95/155

Υπεύθυνη εξυπηρέτησης Μετόχων:

ΠΕΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Τηλέφωνο: 210 2888 625

Email: APeraki[@]Voyatzoglou.gr

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού

Aντιπρόεδρος & Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Δημήτρης Σκαλαίος του Ηλία

Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου

Α’ Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος & Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου

Β’ Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος & Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου
Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου

Τα υπόλοιπα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα:

Διευθυντής Κλάδου Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών - Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου.
Διευθυντής Εμπορίας και Διανομής Τεχνικών Προϊόντων - Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου.
Διευθυντής Logistics - Χαραμαράς Γεώργιος του Δημήτριου.
Διευθυντής Μηχανογράφησης - Σπύρος Κατσιμιλής του Νικολάου.
Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου - Μαριάνθη Λάππα του Περικλή.
Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων - Αφροδίτη Περάκη του Εμμανουήλ.
Διευθυντής & Διαχειριστής Θυγατρικής Ρουμανίας - Σπύρος Μαλλιόγλου του Στέργιου.

Διεύθυνση

12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας,
144-51 Μεταμόρφωση, Αττική
Τηλέφωνο: +30-210-2888645
Fax: +30-210-2888699

TOP