Γενικά Στοιχεία

Κατηγορία: Κύριας Αγοράς
Κωδικός Μετοχής: ΒΟΣΥΣ
Υπερκλάδος – Κλάδος: Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες – Προμηθευτές Βιομηχανίας
Τύπος Μετοχής: Κοινή Ονομαστική

Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων: Περάκη Αφροδίτη

Δραστηριότητα:

1. Εμπορία και Διανομή Τεχνικών Προϊόντων
2. Ολοκληρωμένες Λύσεις Εξοπλισμού Καταστημάτων & Αποθηκών (Έργα)

Έτος Ίδρυσης: 1992
Εισαγωγή στο ΧΑΑ: 26/10/2000

Προσωπικό Εταιρείας / Ομίλου
95/155

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού.

Aντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου.

Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου.

Μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου.

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Ανδρέας Σταμόπουλος του Γεωργίου
Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου
Δημήτρης Σκαλαίος του Ηλία

Τα υπόλοιπα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα:

Διευθυντής Κλάδου Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών - Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου.
Διευθυντής Εμπορίας και Διανομής Τεχνικών Προϊόντων - Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου.
Διευθυντής Logistics - Γεώργιος Χαραμαράς του Δημητρίου.
Διευθυντής & Διαχειριστής Θυγατρικής Ρουμανίας - Σπύρος Μαλλιόγλου του Στέργιου.
Διευθυντής Μηχανογράφησης - Σπύρος Κατσιμιλής του Νικολάου.
Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου - Μαριάνθη Λάππα του Περικλή.
Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων - Αφροδίτη Περάκη του Εμμανουήλ.

Διεύθυνση

12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας,
144-51 Μεταμόρφωση, Αττική
Τηλέφωνο: +30-210-2888600
Fax: +30-210-2888699

TOP
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19περισσότερα
+ +