Διοίκηση

Τη διοίκηση της VOYATZOGLOU την ασκεί ένα επιτελείο από στελέχη με ακαδημαϊκή γνώση και επαγγελματική εμπειρία, το οποίο αποτελείται από τους εξής:

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού

Aντιπρόεδρος & Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Δημήτρης Σκαλαίος του Ηλία

Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου

Α’ Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος & Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου

Β’ Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος & Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου
Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου

Τα υπόλοιπα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα:

Διευθυντής Κλάδου Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών - Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου.
Διευθυντής Εμπορίας και Διανομής Τεχνικών Προϊόντων - Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου.
Διευθυντής Logistics - Χαραμαράς Γεώργιος του Δημήτριου.
Διευθυντής Μηχανογράφησης - Σπύρος Κατσιμιλής του Νικολάου.
Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου - Μαριάνθη Λάππα του Περικλή.
Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων - Αφροδίτη Περάκη του Εμμανουήλ.
Διευθυντής & Διαχειριστής Θυγατρικής Ρουμανίας - Σπύρος Μαλλιόγλου του Στέργιου.

TOP