Ιστορική αναδρομή

Ενημερωθείτε για τα σημαντικότερα γεγονότα της VOYATZOGLOU

ΙΔΡΥΣΗ
1992

Ίδρυση της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ

To 1992 ιδρύεται η ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε., με την συγχώνευση τριών εταιριών της οικογένειας Βογιατζόγλου, οι οποίες δραστηριοποιούνταν επί σειρά ετών στο εμπόριο και διανομή υλικών επιπλοποιίας και στον εξοπλισμό καταστημάτων τροφίμων (super-markets). Σκοπός της συγχώνευσης ήταν ο καλύτερος έλεγχος και συντονισμός των εργασιών των επιμέρους επιχειρήσεων καθώς και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Σταδιακά η εταιρία εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες μονάδες του κλάδου επενδύοντας σε σύγχρονα μέσα και εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους πωλήσεων, οργάνωσης και διοίκησης.

1999

Επέκταση στη Ρουμανία

Το 1999, η εταιρία επεκτείνει τις δραστηριότητες της στη Ρουμανία, ιδρύοντας θυγατρική εταιρία 100% με την επωνυμία «VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA S.R.L.»

1999

Αναδιοργάνωση λειτουργιών

To 1999, η εταιρία δρομολογεί διαδικασίες για τον καθορισμό της στρατηγικής της ανάπτυξης και τον αναδιοργάνωσης λειτουργιών (Οργανόγραμμα Λειτουργιών) που θα της επιτρέψει να αντεπεξέλθει στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς που δραστηριοποιείται, και να υποστηρίξει τη συνεχή ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της. Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι η εφαρμογή νέων πρωτοποριακών και ευέλικτων δομών οργάνωσης.

Κατόπιν η εταιρία προχώρησε σε συνεργασία με εταιρία συμβούλων η οποία είναι εξειδικευμένη σε θέματα εφαρμογής προγραμμάτων «Επιλογής και εφαρμογής Λογισμικού» (ERP) και «Ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών» (BPR). Στην εν λόγω εταιρία ανετέθη από τη ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. α) η καταγραφή επακριβώς των διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας ανά τμήμα και στο σύνολο της με τις απαιτούμενες αλλαγές στις διαδικασίες για την εύρυθμη και παραγωγικότερη οργάνωση όπως προκύπτει από το οργανόγραμμα λειτουργίας της, β) η καταγραφή των απαιτήσεων της εταιρίας για το νέο λογισμικό και η προτεινόμενη καλύτερη δυνατή επιλογή και γ) η πιστοποίηση της εταιρίας με το ISO 9001.

Όλα τα ανωτέρω επετεύχθησαν με επιτυχία και ολοκληρώθηκαν το 2000.

2000

Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

To 2000 πραγματοποιείται επιτυχώς η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 165.000.000 δρχ. ή 484.225,97 ευρώ με την έκδοση 825.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. ή 0,59 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 3.600δρχ.ή 10,56 ευρώ. Οι 825.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με Δημόσια Εγγραφή από την οποία δημόσια έγγραφη η εταιρία άντλησε τα ανωτέρω στην οικεια θέση αναγραφόμενα ποσά. Επίσης το 2000 η εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις συνόλου 895 εκ. δρχ. ή 2.626 χιλ. ευρώ που έγιναν με την χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων. Συγκεκριμένα η εταιρεία προχώρησε στην:

  • Ανάπτυξη της Θυγατρικής στην Ρουμανία: “VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA SRL”
  • Αγορά οικοπεδικής έκτασης 50,000 m2 με παλαιό κτίριο 12.750τ.μ. επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στα Οινόφυτα, για τη δημιουργία σύγχρονου κέντρου διανομής
  • Έναρξη Εργασιών Ανέγερσης Γραφείων-Εκθέσεως-Αποθήκης στην Σίνδο Θεσσαλονίκης (περιοχή Σίνδου)
  • Την Αγορά και Εγκατάσταση Μηχανογραφικού Συστήματος ERP και λοιπών Εφαρμογών.

Επίσης το 2001 ολοκληρώνεται και εφαρμόζεται το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) αναπτύσσοντας την on-line σύνδεση όλων των εργασιακών χώρων της εταιρείας δίνοντας την δυνατότητα για έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.

2005

Νέες επενδύσεις και συνεργασίες

Τον Ιανουάριο του 2005 η εταιρία ιδρύει νέα θυγατρική εταιρία με την επωνυμία Organizer Stores Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Επαγγελματικού Εξοπλισμού με κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ και συμμετοχή με ποσοστό 99%. Σκοπός της συσταθείσας εταιρίας είναι η εμπορία ειδών εξοπλισμού - διακόσμησης και προβολής εμπορευμάτων σε επαγγελματικούς χώρους.

2011

Διάκριση ICAP Strongest Companies in Greece

Η διάκριση αυτή διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές της εταιρείας εντός και εκτός Ελλάδας δεδομένου ότι επιβεβαιώνει την παραμονή της στην ομάδα εταιρειών με πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο.
Οι "STRONGEST COMPANIES IN GREECE" είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (rating scores) της ICAP Group. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα "STRONGEST COMPANIES IN GREECE" έχει μόνο μία στις δέκα εταιρείες στην Ελλάδα.

2016

Ίδρυση θυγατρικής εταιρίας BETA WOOD ΑΕΒΕ

Tον Ιούλιο 2016 η εταιρεία συνέστησε την θυγατρική εταιρία με την επωνυμία «BETA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ WOOD A.E.B.E» η οποία δραστηριοποιείται με την παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, επισκευή και συντήρηση πάσης φύσεως επίπλων, ραφιών, εξαρτημάτων και άλλων εν γένει συναφών ειδών και προϊόντων για επαγγελματική και οικιακή χρήση.

2018

Διάκριση στα Diamonds of the Greek economy 2018

Η Βογιατζόγλου Systems ΑΕ διακρίθηκε στα Diamonds of the Greek economy 2018

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 03/07/2018 στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» στην Αθήνα, η απονομή Diamonds of the Greek economy που ξεχωρίζει τις δυναμικότερες ελληνικές επιχειρήσεις.

Τα βραβεία και τα Certificates Diamonds of the Greek Economy αναδεικνύουν τις δυναμικότερες επιχειρήσεις της Ελλάδος πάνω σε συγκεκριμένους δείκτες και κριτήρια, όπως κερδοφορία, δανειακή επιβάρυνση, ρευστότητα, σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια κλπ.

Ταυτοχρόνως συνυπολογίζονται συγκεκριμένοι παράγοντες όπως τα επενδυόμενα κεφάλαια από μέρους των εταιρειών, η πολιτική τους στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς επίσης και σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.

Τη διάκριση παρέλαβε ο κ. Ανδρέας Τσέπερης – Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου.

2019

Βραβεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Growth Awards

Η Βογιατζόγλου Systems ΑΕ, αναδείχθηκε ως μία από τις 206 πιο δυναμικές εταιρίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Growth Awards”, που διοργάνωσαν η Eurobank και η Grant Thornton.

Η ανάδειξη έγινε βάσει του μοντέλου αξιολόγησης “Financial Growth/Health Matrix” της Grant Thornton, και η επιχείρηση διακρίθηκε ανάμεσα σε 8.000 επιχειρήσεις.

2019

Αυτοματισμός Αποθηκών - Κέντρων Διανομής

Ο όμιλος VOYATZOGLOU, εντάσσει στις εμπορικές δραστηριότητές του τα συστήματα Αυτοματισμού Αποθηκών & Κέντρων διανομής, παρέχοντας ως πιστοποιημένος Integrator, ολοκληρωμένες και αυτοματοποιημένες λύσεις που μπορούν να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν απόλυτα στις σημερινές απαιτήσεις των Intralogistics.

2020

Interior Awards 2020

Η Βογιατζόγλου Systems ΑΕ απέσπασε το χάλκινο βραβείο στη διοργάνωση Interior Awards 2020 για την κατασκευή ενός Φαρμακείου στο Ηράκλειο Κρήτης. Δείτε περισσότερο στο σύνδεσμο

2020

Supply Chain Awards 2020

Η Βογιατζόγλου Systems ΑΕ απέσπασε το χρυσό βραβείο των Supply Chain Awards 2020 στην Ενότητα: Αποδοτικότητα και παραγωγικότητα στα logistics για τη κατασκευή ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αποθήκευσης παλετών ASRS (με Stacker Cranes), για τη νέα αποθήκη του ομίλου Chipita στην Σλοβακία.

Επίσης πήρε και το Χάλκινο βραβείο απέσπασε στην Ενότητα: Καινοτομία στην αποθήκευση, για το έργο που μας εμπιστεύθηκε η A&G PAPER.

Δείτε περισσότερα στο σύνδεσμο

2021

Βραβεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Growth Awards

Η Βογιατζόγλου Systems ΑΕ, αναδείχθηκε ως μία από τις 250 πιο δυναμικές εταιρίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Growth Awards”, που διοργάνωσαν η Eurobank και η Grant Thornton.

Η ανάδειξη έγινε βάσει του μοντέλου αξιολόγησης “Financial Growth/Health Matrix” της Grant Thornton, και η επιχείρηση διακρίθηκε ανάμεσα σε 8.000 επιχειρήσεις.

PRESENT
TOP