Θυγατρικές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ORGANIZER STORES ΑΠΟ 01/01/2009 - 31/12/2009
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ORGANIZER STORES ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2009 - 31/12/2009
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ LOGISYSTEMS ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2009 - 31/12/2009
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ LOGISYSTEMS TΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2009 - 31/12/2009
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA SRL AΠΟ 01/01/2009-31/12/2009

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ LOGISYSTEMS ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2008 - 31/12/2008
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ LOGISYSTEMS ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2008 - 31/12/2008
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ORGANIZER STORES ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2008 - 31/12/2008
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ORGANIZER STORES ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ AΠΟ 01/01/2008 - 31/12/2008
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA SRL AΠΟ 01/01/2008-31/12/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ LOGISYSTEMS ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2007 - 31/12/2007
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ LOGISYSTEMS ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2007 - 31/12/2007
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ORGANIZER STORES ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2007 - 31/12/2007
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ORGANIZER STORES ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2007 - 31/12/2007
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA SRL AΠΟ 01/01/2007-31/12/2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ORGANIZER STORES ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 05/01/2005 - 31/12/2006
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ LOGISYSTEMS ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2006 - 31/12/2006
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ LOGISYSTEMS ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2006 - 31/12/2006
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ORGANIZER STORES ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 05/01/2005 - 31/12/2006

TOP