Συνδεδεμένες εταιρείες

Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής:

Επωνυμία Θυγατρικής: Beta Contract Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Αποθήκευσης και Διανομής Εμπορευμάτων

Έδρα: Δήμος Mεταμόρφωσης Αττικής
Ποσοστό Συμμετοχής: 99%
1ος έτος / Σχέσης ενοποίησης: 2004/Άμεση
Μέθοδο Ενσωμάτωσης: ΟΛΙΚΗ

Επωνυμία Θυγατρικής: Organizer Stores Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Εξοπλισμού & Διακόσμησης Επαγγελματικών Χώρων

Έδρα: Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής
Ποσοστό Συμμετοχής: 100%
1ος έτος / Σχέσης ενοποίησης: 2005/Άμεση
Μέθοδο Ενσωμάτωσης: ΟΛΙΚΗ

Επωνυμία Θυγατρικής: Voyatzoglou Romania SRL

Έδρα: Βουκουρέστι Ρουμανίας
Ποσοστό Συμμετοχής: 100%
1ος έτος / Σχέσης ενοποίησης: 1999/Άμεση
Μέθοδο Ενσωμάτωσης: ΟΛΙΚΗ

Επωνυμία Θυγατρικής: Beta Wood Μονοπρόσωπη Aνώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία

Έδρα: Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής
Ποσοστό Συμμετοχής: 100%
1ος έτος / Σχέσης ενοποίησης: 2016/Άμεση
Μέθοδο Ενσωμάτωσης: ΟΛΙΚΗ

Τον Φεβρουάριο του 2004, η εταιρεία Βογιατζόγλου Systems A.E. συνέστησε θυγατρική εταιρία με την επωνυμία LogiSystems Ανώνυμη Εταιρεία Αποθήκευσης και Διανομής Εμπορευμάτων με κεφάλαιο 90.000 ευρώ στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 99%. Η έδρα της θυγατρικής είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. Σκοπός της ήταν η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής και τυποποίησης εμπορευμάτων.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 90 χιλ. ευρώ και διαιρείται σε 30.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία. Η τρέχουσα εταιρική σύνθεση της Εταιρίας έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ: VOYATZOGLOU
ΑΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ: 29.700
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ: 99%

ΜΕΤΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ: 300
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ: 1%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 30.000

Η εταιρία άρχισε την δραστηριότητά της τον Μάρτιο του 2004. Η εταιρία προέβη στην σύσταση της θυγατρικής για την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε υπηρεσίες, αποθήκευσης, διανομών, συσκευασιών κλπ για την αύξηση των αποτελεσμάτων της αλλά και για την ορθολογικότερη επιχειρηματική εκμετάλλευση τμήματος του ιδιόκτητου σύγχρονου κέντρου διανομών στα Οινόφυτα Βοιωτίας.
Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις 22 Ιουνίου 2009 τροποποιήθηκε ο σκοπός της και η ονομασία της από «LogiSystems Ανώνυμη Εταιρεία Αποθήκευσης και Διανομής Εμπορευμάτων» σε «LogiSystems Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Αποθήκευσης και Διανομής Εμπορευμάτων».

Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι η διεύρυνση των σκοπών της καθώς προτίθεται να  δραστηριοποιείται εκτός από την παροχή υπηρεσιών, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής και τυποποίησης εμπορευμάτων και με την μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή  και εκτέλεση   στην Ελλάδα και στο εξωτερικό  πάσης  φύσεως και μορφής τεχνικών έργων προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένο έργο όσον αφορά την διαμόρφωση χώρων καταστημάτων ή την ανακαίνιση τους.
Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2011 τροποποιήθηκε  η ονομασία της από «LogiSystems Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Αποθήκευσης και Διανομής Εμπορευμάτων» σε  «Βeta Contract Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Αποθήκευσης και  Διανομής  Εμπορευμάτων» και τον διακριτικό τίτλο  «Βeta Contract A.E.».

Η εταιρεία Beta Contract A.E. κατάφερε και εδραιώθηκε με την νέα της δραστηριότητα ως τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία στην συνείδηση των επαγγελματιών του χώρου και  εξακολουθεί να δραστηριοποιείται ως κατασκευαστική εταιρεία κυρίως στον χώρο των φαρμακείων, προσπαθώντας να παραμένει ανταγωνιστική και να εξασφαλίζει με βάση και το know how που διαθέτει τις κατασκευαστικές εργασίες φαρμακείων και λοιπών επαγγελματικών χώρων, προς τα οποία η μητρική εταιρεία Βογιατζόγλου Systems A.E. προμηθεύει τον επαγγελματικό εξοπλισμό τους.

Τον Ιανουάριο του 2005 η εταιρία ίδρυσε την θυγατρική εταιρία, με την επωνυμία Organizer Stores Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Εξοπλισμού & Διακόσμησης Επαγγελματικών Χώρων. Η πρώτη εταιρική χρήση της Organizer Stores A.E. έληξε την 3η Δεκεμβρίου 2006 και συμμετείχε για πρώτη φορά στις ενοποιημένες καταστάσεις της 31.03.2005 της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. με την ολική μέθοδο.

Σήμερα το κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε 500 χιλ. ευρώ με ποσοστό συμμετοχής της Βογιατζόγλου Systems Α.Ε. 100%. Η έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. Σκοπός της είναι οι παντός είδους και τύπου εξοπλισμοί, επαγγελματικών και οικιακών χώρων, η εμπορία καταναλωτικών ειδών οργανώσεως και λειτουργίας επαγγελματικών χώρων, ειδών διακοσμήσεως, εμφανίσεως, προβολής, αυτοματισμού, χωροθετικής εκμετάλλευσης επαγγελματικών και οικιακών χώρων καθώς και η υποστήριξη σε πάγια και αναλώσιμα λειτουργίας επαγγελματικών και οικιακών χώρων.

Η τρέχουσα εταιρική σύνθεση της Εταιρίας έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ: VOYATZOGLOU
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ: 1.250.000
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ: 100%

Στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Ναυπλίου 8α στην Μεταμόρφωση Αττικής, βρίσκεται το κατάστημα της εταιρείας.

Πρόκειται για το  “one stop shop” επαγγελματικού εξοπλισμού και διακόσμησης με ποικιλία προϊόντων σε επαγγελματικά έπιπλα, ράφια, είδη προβολής και επικοινωνίας, βιτρίνες, τεχνητά φυτά, υλικά συσκευασίας, ράφια από γυαλί, ξύλο ή μέταλλο κ.λ.π., ενώ παράλληλα διαθέτει μεγάλη ποικιλία εποχιακών ειδών που εναλλάσσεται συνεχώς.
Παράλληλα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας (Ε - shop: www.organizerstores.gr) το οποίο συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται.

Η εταιρία Voyatzoglou Romania Srl με διακριτικό τίτλο ”EUROFIT” ιδρύθηκε το 1999 από την ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Σκοπός της είναι η δραστηριοποίησή της στο εμπόριο υλικών επιπλοποιίας και ιδιοκατασκευών (Do-it-yourself) και τον εξοπλισμό καταστημάτων και αποθηκών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 192 χιλ. ευρώ .Η τρέχουσα εταιρική σύνθεση της Εταιρίας έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ: VOYATZOGLOU
ΑΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ: 1.000
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ: 100%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 1.000

Η έδρα και αποθήκες της εταιρείας βρίσκονται στην οδό Sos. Oltenitei no 249 B bis, Popesti-Leordeni, Judetul Ilfov.

Επωνυμία Θυγατρικής: Beta Wood Μονοπρόσωπη Aνώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία

Έδρα: Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής
Ποσοστό Συμμετοχής: 100%
1ος έτος / Σχέσης ενοποίησης: 2016/Άμεση
Μέθοδο Ενσωμάτωσης: ΟΛΙΚΗ

Tον Ιούλιο 2016 η εταιρεία συνέστησε  την θυγατρική εταιρία με την επωνυμία «BETA WOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ WOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.B.E» στην οποία συμμετέχει με 1.100 χιλ. ευρώ και ποσοστό 100,00% του εταιρικού κεφαλαίου της.

Σκοπός της συσταθείσας εταιρείας είναι η είναι η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, επισκευή και συντήρηση πάσης φύσεως επίπλων, ραφιών, εξαρτημάτων και άλλων εν γένει συναφών ειδών και προϊόντων για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Η σύσταση της εν λόγω εταιρείας εντάσσεται στα πλαίσια των στρατηγικών επιλογών ανάπτυξης και επενδύσεων της  Εταιρείας για την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της στα παραπάνω επιχειρηματικά αντικείμενα.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.100 χιλ. ευρώ. Η τρέχουσα εταιρική σύνθεση της Εταιρίας έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ: VOYATZOGLOU
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ: 1.100.000
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ: 100%

Η BETA WOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AEBE στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 5.000 τ.μ. στον Αυλώνα Αττικής, είναι μια σύγχρονη ξυλουργική μονάδα που παράγει "customized" επιπλώσεις σε επενδύσεις και έπιπλα για τεχνικές εταιρείες, αρχιτεκτονικά γραφεία και εν γένει μεσαίας και μεγάλης κλίμακας έργα, και διαθέτει όλα τα σύγχρονα μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου, με έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και ειδικό τμήμα Βιομηχανικού σχεδιασμού.

TOP