ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Η ποικιλία των προϊόντων που υπάρχουν σήμερα στα φαρμακεία, απαιτούν ξεκάθαρη σήμανση των προϊοντικών κατηγοριών και την “εξυπνότερη” χρήση οπτικών βοηθημάτων, που παρέχουν στον καταναλωτή πληροφορίες με μια ματιά.

Για την πρακτική υλοποίηση αυτού του σκοπού έχουν εξελιχθεί και παραχθεί οικονομικά και ευέλικτα συστήματα σήμανσης προϊόντων, ικανά να προσαρμοστούν στις διαφορετικές υπάρχουσες μορφές επίπλων, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους ή τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. φωτιζόμενα ή μη).
Τα ειδικά σχεδιασμένα συστήματα σήμανσης και κατηγοριοποίησης προϊόντων, ενισχύουν την εικόνα και την οργάνωση του φαρμακείου, αυξάνουν την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων, δίνουν τη δυνατότητα να γίνεται γρήγορος έλεγχος στο stock των προϊόντων και προσελκύουν τον πελάτη να επιλέγει γρήγορα τα προϊόντα της αρεσκειάς του, με άμεσο στόχο την αύξηση των πωλήσεων.

Η VOYATZOGLOU μέσα από το εξειδικευμένο τμήμα της έχει τη δυνατότητα να μελετήσει και να σχεδιάσει τη σήμανση και την προβολή των προϊόντων ενός φαρμακείου. Ειδικά σχεδιασμένα συστήματα σήμανσης και κατηγοριοποίησης προϊόντων:

- Ενισχύουν την εικόνα και την οργάνωση του φαρμακείου
- Αυξάνουν την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων
- Δίνουν τη δυνατότητα να γίνεται γρήγορος έλεγχος στο stock των ραφιών
-Προσελκύουν τον πελάτη με άμεσο στόχο την αύξηση των πωλήσεων

TOP