ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Ολοκληρωμένα συστήματα και αυτοματοποιημένες λύσεις (Industry 4.0) που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των intralogistics.

Τα συστήματα αυτοματοποιημένης αποθήκευσης παλετών ή κιβωτίων προσφέρουν μέγιστη εκμετάλλευση του όγκου μια αποθήκης, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούν το κόστος διαχείρισης των προϊόντων.

Γερανοί-ρομπότ διαφόρων τύπων κινούνται πάνω σε ράγες στους διαδρόμους για την αποθήκευση και την ανάκτηση προϊόντων από τις συστοιχίες ραφιών.

Οι διαδικασίες τροφοδοσίας και ανατροφοδοσίας του αποθηκευτικού συστήματος, γίνονται με εντελώς αυτόματο και ελεγχόμενο τρόπο, από το WMS software διαχείρησης της αποθήκης.

Αντίθετα οι διαδικασίες picking των παραγγελιών ανάλογα με την εφαρμογή μπορεί να είναι ημιαυτόματες ή και πλήρως αυτόματες.

UNIT LOAD

Tα οφέλη της αυτοματοποίησης δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις αυτόματες κινήσεις - αλλά επεκτείνονται στις δυνατότητες που παρέχει το λογισμικό σύστημα και δύναται να ακολουθήσουν τους σωστούς κανόνες διαχείρισης αποθεμάτων με ταχύτητα και ακρίβεια, & όλα αυτά πετυχαίνοντας την καλύτερη χρήση του διαθέσιμου χώρου.

ΕΙΚΟΝΕΣ

MINI LOAD

Στα συστήματα αυτοματοποιημένων αποθηκών, περιλαμβάνονται τα συστήματα Mini Load, για την διαχείριση προϊόντων σε κιβώτια με την βοήθεια ρομποτικών Cranes. Υποστηρίζουν τόσο picking κιβωτίων όσο και τεμαχιακό, με την προσθήκη Carton Flow Storage στα χαμηλά επίπεδα.

ΕΙΚΟΝΕΣ

SHUTTLE SYSTEM

CONVEYORS - CIRCULATION SORTATION

Τα αυτόματα συστήματα sortation αποτελούν την “καρδιά” των σύγχρονων κέντρων διανομής. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη τα προϊόντα να μεταφερθούν, να συγκεντρωθούν ή να γίνει διαλογή τους, τα συστήματα sortation της Βογιατζόγλου Systems δίνουν τις πλέον αξιόπιστες λύσεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε εφαρμογή χρειάζεται, γρήγορη, ασφαλή και χωρίς σφάλματα μεταφορά των προϊόντων, εντός μιας αποθήκης ή ενός κέντρου διανομής. Παράλληλα τα συστήματά μας, δίνουν τη δυνατότητα απρόσκοπτης ενσωμάτωσής τους στο σύστημα WMS μιας αποθήκης, προσφέροντας έλεγχο σε πραγματικό χρόνο της ροής των προϊόντων. Τα συστήματα sortation της Βογιατζόγλου Systems περιλαμβάνουν συστήματα Shuttle, Conveyors και Circulation Sortation, προκειμένου ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες διαχείρισης των προϊόντων να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση (ROI).

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το αυτοματοποιημένο σύστημα κάθετης αποθήκευσης είναι ιδανικό για τη διαχείριση προϊόντων μικρών σχετικά διαστάσεων σε εφαρμογές μέτριας ταχύτητας διακίνησης. Διαχειρίζεται τα προϊόντα με containers, τα οποία αποθηκεύονται αυτόματα σε ένα προστατευμένο από το υπόλοιπο περιβάλλον σύστημα ραφιών. Είναι ιδανικό σε εφαρμογές αποθηκών ανταλλακτικών καθώς και για την διαχείριση υψηλής αξίας προϊόντων.

TOP