Οι κατασκευές αυτοφερόμενης αποθήκης (Clad Racking) αποτελούν κατασκευές SiLOS, στηριζόμενες στο αποθηκευτικό σύστημα ραφιών.

Μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 40m σε ύψος, συνδυάζοντας μικρό χρόνο κατασκευής και γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.

Tα πάνελ κάλυψης της αποθήκης όπως και η οροφή στερεώνονται πάνω στις ραφαρίες για εξοικονόμηση κόστους.

Προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του όγκου μιας αποθήκης, σε συνδυασμό με μικρότερο κόστος κατασκευής σε σχέση με τα κλασικά κτίρια αποθηκών.

Χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποιημένη αποθήκευση και διαχείριση μεγάλου πλήθους προϊόντων, σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα διακίνησης.

ΕΙΚΟΝΕΣ

TOP