Τα συστήματα κινητών ραφιών κινούνται πάνω σε μηχανοκίνητες κινητές βάσεις έδρασης.

Η λειτουργία του συστήματος επιτυγχάνεται και με τηλεχειρισμό.

Με τον τρόπο αυτό απαιτείται μόνο ένας διάδρομος κίνησης των ανυψωτικών μηχανημάτων, προσφέροντας πολύ μεγάλη εκμετάλλευση του όγκου μιας αποθήκης.

Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προϊόντων σχετικά μεσαίου όγκου αποθέματος ανά κωδικό, σε εφαρμογές που απαιτούν μικρή ταχύτητα διακίνησης.

Είναι ιδανική λύση σε αποθήκες με υψηλό κόστος κατασκευής όπως για παράδειγμα ψυχόμενες αποθήκες κ.α.

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΑΣ!

Τοποθετώντας κινητά ράφια σχεδόν διπλασιάζεται ο αποθηκευτικός χώρος σας.


 

TOP