Πρόκειται για μια μορφή αποθήκευσης με σύστημα μετακίνησης με βαγονέτο στην οποία οι παλέτες αποθηκεύονται δύο, τρεις ή τέσσερις (έως 5) η μια πίσω από την άλλη. Οι παλέτες φορτώνονται σε ένα βαγονέτο το οποίο σπρώχνει τις υπόλοιπες παλέτες προς τα πίσω, πάνω σε ράγες.

Όταν αφαιρείται μια παλέτα, οι υπόλοιπες επανέρχονται στην μπροστινή θέση. H πρόσβαση στις παλέτες γίνεται μόνο από τη μία πλευρά.

• Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις σειρές.
• Μέγιστη χρήση του εμβαδού.
• LIFO

Εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποθηκευτική χωρητικότητα περισσότερων κωδικών σε σχέση με το Drive-In εφόσον κάθε επίπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποθηκευτούν διαφορετικoί κωδικοί παλετών.

ΑΝΑΓΚΗ

Χρειάζομαι πυκνή αποθήκευση, αλλά με μεγάλο αριθμό κωδικών παλετών και με όσο το δυνατόν ταχύτερη διακίνηση χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων ανυψωτικών μηχανημάτων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Το Push Back είναι ένα σύστημα που προσφέρει μεγαλύτερη ικανότητα αποθήκευσης από τη λύση Drive-in διότι δέχεται περισσότερους διαφορετικούς κωδικούς παλετών ανά επίπεδο του κάθε τούνελ. Προσφέρει τη δυνατότητα ταχείας πρόσβασης σε παλέτες με τη χρήση τυπικών περονοφόρων οχημάτων.

ΕΙΚΟΝΕΣ

TOP