Η κατασκευή παταριών (ενός ή περισσότερων ορόφων) ενδείκνυται σε περιπτώσεις που ο αποθηκευτικός χώρος έχει ύψος ανεκμετάλλευτο, οι ανάγκες μας είναι “picking” χαρτοκιβωτίων και επιθυμούμε να αυξήσουμε την αποθηκευτική μας δυνατότητα.

Πρόκειται για ιδιαίτερα στιβαρές κατασκευές, μεγάλης αντοχής που παρέχουν τη δυνατότητα διπλασιασμού (ή περισσότερο ανάλογα με τα επίπεδα των ορόφων) της χωρητικότητας του αποθηκευτικού χώρου χωρίς να υπάρχει ανάγκη επένδυσης σε αγορά ανυψωτικών μηχανημάτων.

Η διαφορά τους με τα ραφοπάταρα συνίσταται στο γεγονός ότι το πατάρι είναι αυτοστηριζόμενο και ανεξάρτητο από τις ραφαρίες που στηρίζουν τα ραφοπάταρα.

Αυτό δίνει την ευελιξία για διαφορετικές μελλοντικές αποθηκευτικές ανάγκες που ενδεχομένως απαιτούν τροποποίηση των διατάξεων των ραφιών, κάτι που είναι δύσκολο ως αδύνατο στα ραφοπάταρα.

ΑΝΑΓΚΗ

Χρειάζομαι να αυξήσω τον αποθηκευτικό χώρο καθώς διαθέτω ανεκμετάλλευτο χώρο κατά το ύψος της αποθήκης μου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

H κατασκευή παταριών (ενός ή περισσότερων ορόφων) για μια επαγγελματική αποθήκη ενδείκνυται σε περιπτώσεις που ο αποθηκευτικός μας χώρος έχει ύψος ανεκμετάλλευτο, οι ανάγκες μας είναι "picking" χαρτοκιβωτίων και επιθυμούμε να αυξήσουμε την αποθηκευτική μας δυνατότητα.

ΕΙΚΟΝΕΣ

TOP