Η συνέχεια και η εξέλιξη των συστημάτων ελαφρών και μεσαίων φορτίων δίνουν την πιο οικονομική και ιδανική λύση για να αυξηθεί η αποθηκευτική ικανότητα του διαθέσιμου χώρου με την κατασκευή ραφοπάταρων δύο ή και τριών επιπέδων και πολλών διαφορετικών μορφών και διαστάσεων.

Αυτό επιτυγχάνεται γιατί τα κατακόρυφα στοιχεία στηρίζουν όχι μόνο τα ράφια αλλά και τους διαδρόμους πρόσβασης των πεζών. Όλα τα δομικά τους στοιχεία κατασκευάζονται από υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό ατσάλι, πιστοποιημένο κατά EN 10240 3.1B.

Οι συνεχείς και αυστηρών προδιαγραφών πειραματικές δοκιμές αποτελούν τη βάση για τον σχεδιασμό και την εξέλιξη όλων των επί μέρους στοιχείων των συστημάτων αποθήκευσης που προσφέρει η VOYATZOGLOU.

H συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία των προμηθευτών μας έχει σαν αποτέλεσμα την διαρκή βελτίωση παραγωγικότητας των επενδύσεων στους αποθηκευτικούς χώρους.

ΑΝΑΓΚΗ

Χρειάζομαι δυνατότητα χειροκίνητης λήψης (picking) για μικρά είδη σε περιβάλλον υψηλής πυκνότητας χωρίς τη χρήση μηχανικού εξοπλισμού χειρισμού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Ράφια πολλαπλών επιπέδων όπου τα κατακόρυφα στοιχεία στηρίζουν όχι μόνο τα ράφια, αλλά και τους διαδρόμους πρόσβασης πεζών. Τα εμπορεύματα μπορούν να φορτώνονται σε υψηλότερα επίπεδα, ή να λαμβάνονται από υψηλότερα επίπεδα, μέσω περονοφόρων οχημάτων ή μέσω επικλινών μεταφορικών ταινιών.

ΕΙΚΟΝΕΣ

TOP