Έργο Micro Picking Solution στην EVOFARM - Ρουμανία

Η λύση Micro Picking & Conveying εφαρμόστηκε σε περιβάλλον φαρμακαποθήκης. Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά συλλογή φαρμάκων σε totes, με 7 σταθμούς συλλογής και διακίνησή τους μέσω ραουλόδρομων, όπου το συνολικό μήκος διαδρομής ξεπερνά τα 180m.

  • Παραγωγική δυναμική: 1000 δοχεία/ώρα
  • Εξοικονόμηση πολλών χλμ / ημέρα / picker

Το κέντρο διανομής της Evofarm βρίσκεται στη Ρουμανία και εξυπηρετεί 125 φαρμακεία ιδιοκτησίας της εταιρίας και επιπρόσθετα σημεία πώλησης φαρμακευτικού υλικού. Το συγκεκριμένο project διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με εφαρμογή δυναμικής ζύγισης βάρους και εκτύπωσης ετικετών (συνδεδεμένα με ERP).

TOP