Η εταιρία STEROPAL επέλεξε CANTILEVER

(προβολικά ράφια)

H STEROPAL δραστηριοποιείται στο εμπόριο βιομηχανικής ξυλείας και υλικών επιπλοποιίας και εξοπλισμού κουζίνας. Τα προβολικά ράφια CANTILEVER επιλέχτηκαν λόγω της δυνατότητας να φιλοξενούν μεγάλου μήκους εμπορεύματα όπως οι μελαμίνες και η ξυλεία (οποιοδήποτε μεγάλου μήκους αντικείμενο). Το συνολικό μήκος ραφιών έφτασε συνολικά τα 34m ενώ για το συγκεκριμένο έργο χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 500 βραχίονες αντοχής 751-1057kg. To έργο πραγματοποιήθηκε σε 3 φάσεις με συνεχόμενες επεκτάσεις βάσει αναγκών στην πάροδο του χρόνου.

TOP